ΠΝΠ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Διαβάστε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμεώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" εδώ.