13/11/2020 Ανακοίνωση ΟΜΕ-ΟΤΕ

Στις 12/11/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ με τη Διοίκηση του Ομίλου, μετά από αίτημά μας, προκειμένου να ενημερωθούμε για τα παρακάτω θέματα:

  • Πώληση της Romania Telecom (Σταθερή τηλεφωνία).
  • Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης.
  • Μισθολογικές διορθώσεις που ανακοινώθηκαν στους συναδέλφους τεχνικούς πεδίου.
  • Διαχείριση της πανδημίας στον ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ...

 

Διαβάστε περισσότερα...