Εκλογές Ε.Υ.Α.Ε.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου διεξάγονται πανελλαδικά οι εκλογές ανάδειξης των Επιτροπών Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), υπό την αιγίδα της ΟΜΕ–ΟΤΕ και με την υποστήριξη όλων τωνπρωτοβάθμιων Σωματείων του Ομίλου ΟΤΕ.Ο ρόλος που διαδραματίζει μια Ε.Υ.Α.Ε. είναι σημαντικός καθώς ελέγχει τις συνθήκες εργασίας...ροτείνοντας μέτρα για τη βελτίωσή τους. Επίσης, αναδεικνύει τον επαγγελματικό κίνδυνο...

Διαβάστε περισσότερα στην ανακοίνωση

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter