Θερμική Καταπόνηση

Επειδή κατά την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργια μετεωρολογικών δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος και παραμέτρων του μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου ...

 

Διαβάστε περισσότερα...

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter