Δημοσιοποίηση έρευνας για τις συνθήκες εργασίας στις χώρες που δραστηριοποιείται η D.T. εκτός Γερμανίας

HOME-OTE, εδώ και δύο χρόνια ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία παγκόσμιας συμμαχίας των συνδικάτων όπου δραστηριοποιείται η DeutscheTelekom...

 

Διαβάστε περισσότερα... 

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter