Υγειονομικό Συμβούλιο

Πέραν του Δ.Σ. λειτουργούν και τα ακόλουθα συλλογικά Όργανα για την κάλυψη θεμάτων Υγείας, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Περίθαλψης και την Ασφαλιστική Νομοθεσία :

1. Το Υγειονομικό Συμβούλιο
2. Κεντρική Υγειονομική Επιτροπή
3. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Οριστικής Κρίσης
4. Επιτροπή Παροχών Ασφάλισης (Ε.Π.Α.)

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter