ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ΤΑΠ-ΟΤΕ είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελείται από τρεις κλάδους Ασφάλισης :
1. Κλάδος Σύνταξης
2. Κλάδος Ασθένειας
3. Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Λ.Ε.Α.) για τους ασφαλισμένους μόνο του ΕΛ-ΤΑ.
Αποστολή του είναι να παρέχει Κύρια Σύνταξη από τον Κλάδο Σύνταξης σ΄ όλους τους ασφαλισμένους του, ιατροφαρμακευτική, έξω-εσωνοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και άλλες πρόσθετες κοινωνικές παροχές μέσω του Κλάδου Ασθενείας.
Οι παροχές μέσω του Ε.Λ.Ε.Α. αφορά μόνο τους ασφαλισμένους τους προερχόμενους από τον ΕΛ-ΤΑ.
Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του περιλαμβάνει, το Καταστατικό του, τον Κανονισμό Περίθαλψης καθώς και Νόμους, Νομοθετικά Διατάγματα, Αποφάσεις Υπουργών και άλλων αρχών.
Στο ΤΑΠ-ΟΤΕ το Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης του Ταμείου και ορίζεται με τριετή θητεία.

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter