Κανονισμοί - Εγκύκλιοι

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τους βασικούς κανονισμούς και εγκυκλίους.

Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού

ΓΚΠ έως 21/12/2006

Ωράριο Εργασίας Προσωπικού ΟΤΕ

Κανονισμός Μεταθετότητας

Τροποποιήσεις Κανονισμού Μεταθετότητας

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter