Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

          - Σ.Σ.Ε. ΟΤΕ 2021- 2022

          - Σ.Σ.Ε. COSMOTE 2021 - 2022 

          - EΣΣΕ CTS 2021

          - ΕΣΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 2021

          -  Σ.Σ.Ε. 2020 - 2021

          -  Σ.Σ.Ε. 2018 - 2019

          -  Σ.Σ.Ε. 2015 - 2017

          -  Σ.Σ.Ε. Θεσμικών 2013 - 2014

          -  Σ.Σ.Ε. 2013 για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

  -  Σ.Σ.Ε. 2012 - 2014

  -  Θεσμικά κατοχυρωμένα με Νόμο, Ε.Σ.Σ.Ε. ή Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

  -  Κλίμακες Χρονοεπιδόματος

  -  Κίνητρα Αποχώρησης

  -  Τροποποίηση Γ.Κ.Π.

 Προηγούμενες Συμβάσεις

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να ενημερωθείτε για τις παρακάτω παλαιότερες συμβάσεις:

  -  ΣΣΕ 2008

  -  ΣΣΕ 2006

  -  ΣΣΕ 2004

  -  ΣΣΕ 2003

  -  ΣΣΕ 2001

  -  ΣΣΕ 1999