Έκθεση για το μέλλον των θέσεων εργασίας

Μπορείτε να διαβάσετε σύνοψη της Έκθεσης που δημοσίευσε φέτος το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) για το μέλλον των θέσεων εργασίας στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Έκθεση Το Μέλλον των Θέσεων Εργασίας 2020