Κεντρικό Ψήφισμα 45ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε το Κεντρικό Ψήφισμα του 45ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter