Ανθρώπινο Δυναμικό ΟΜΕ-ΟΤΕ

Η λειτουργία της ΟΜΕ - ΟΤΕ υποστηρίζεται από επαγγελματικό προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Οι εργαζόμενοι/συνάδελφοι που απαρτίζουν τον ανθρώπινο δυναμικό μας είναι οι ακόλουθοι:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θεοδώνης Ιωάννης Γραμματεία / Εξωτερικές Εργασίες
Σεμπέκου Ελένη Λογιστήριο / Οικονομικές Υπηρεσίες
Σκυλοδήμος Δημήτριος           Γραμματεία