Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

1 Πρόεδρος Φούκας Δημήτριος
2 Γεν. Γραμματέας Κατσαρός Βασίλειος
3 Γραμματέας Οικονομικού  Θεοδώρου Θεόδωρος
4 Αντιπρόεδρος Κωστάρας Βασίλειος
5 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Περράκης Αλέξανδρος
6 Οργανωτικός Γραμματέας Παύλου Ελένη
7 Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μουστακίδης Δημήτριος
8

Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων

Κατσιαμάκης Ανδρέας
9 Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Στρίκος Κωνσταντίνος
10 Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Μηλιώνης Σταύρος
11 Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Δρίτσας Νεκτάριος
12 Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Κουβατζής Δημήτριος
13

Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας

Βάκος Βασίλειος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
(αλφαβητικά)

14 Μέλος Δ.Σ. Ανδρίτσου Νικόλαος
15 Μέλος Δ.Σ. Αποστολίδης Κωνσταντίνος                          
16 Μέλος Δ.Σ. Βαρδίκος Ιωάννης  
17 Μέλος Δ.Σ. Γκουβάς Σωτήριος
18 Μέλος Δ.Σ. Γκούτζας Ευάγγελος
19 Μέλος Δ.Σ. Δενδρινός Βασίλειος
20 Μέλος Δ.Σ. Κατσίδης Παναγιώτης
21 Μέλος Δ.Σ. Κατσικερός Λεωνίδας
22 Μέλος Δ.Σ. Κοντογεώργος Ευθύμιος
23 Μέλος Δ.Σ. Κοτζαμπασίδης Γεώργιος
24 Μέλος Δ.Σ. Μασσάρος Κωνσταντίνος
25 Μέλος Δ.Σ. Μπουμπούλης Λυσίμαχος
26 Μέλος Δ.Σ. Ξανθάκη Ευαγγελία
27 Μέλος Δ.Σ. Πλέσσας Δημήτριος
28 Μέλος Δ.Σ. Ρουτζούνη Ευανθία
29 Μέλος Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Κυριάκος
30 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδά Ελένη
31 Μέλος Δ.Σ. Σκούρτας Βασίλειος
32 Μέλος Δ.Σ. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
33 Μέλος Δ.Σ. Στολτίδης Λεωνίδας
34 Μέλος Δ.Σ. Τότσικας Κωνσταντίνος
35 Μέλος Δ.Σ. Φωλιάς Αθανάσιος

 

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter