Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

1 Πρόεδρος Φούκας Δημήτριος
2 Γεν. Γραμματέας Βάκος Βασίλειος
3 Γραμματέας Οικονομικού  Κουβατζής Δημήτριος
4 Αντιπρόεδρος Κωστάρας Βασίλειος
5 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Περράκης Αλέξανδρος
6 Οργανωτικός Γραμματέας Παύλου Ελένη
7 Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μουστακίδης Δημήτριος
8

Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων

Κατσιαμάκης Ανδρέας
- Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας  -
- Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας  -
- Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων  -
- Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων  -
-

Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας

 -

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
(αλφαβητικά)

9 Μέλος Δ.Σ. Ανδρίτσου Νικόλαος
10 Μέλος Δ.Σ. Αποστολίδης Κωνσταντίνος                          
11 Μέλος Δ.Σ. Βαρδίκος Ιωάννης  
12 Μέλος Δ.Σ. Γκουβάς Σωτήριος
13 Μέλος Δ.Σ. Γκούτζας Ευάγγελος
14 Μέλος Δ.Σ. Δενδρινός Βασίλειος
15 Μέλος Δ.Σ. Θεοδώρου Θεόδωρος
16 Μέλος Δ.Σ. Κατσαρός Βασίλειος
17 Μέλος Δ.Σ. Κατσίδης Παναγιώτης
18 Μέλος Δ.Σ. Κατσικερός Λεωνίδας
19 Μέλος Δ.Σ. Κοντογεώργος Ευθύμιος
20 Μέλος Δ.Σ. Κοτζαμπασίδης Γεώργιος
21 Μέλος Δ.Σ. Λάμπρου Βασίλειος
22 Μέλος Δ.Σ. Μασσάρος Κωνσταντίνος
23 Μέλος Δ.Σ. Μηλιώνης Σταύρος
24 Μέλος Δ.Σ. Μπουμπούλης Λυσίμαχος
25 Μέλος Δ.Σ. Ξανθάκη Ευαγγελία
26 Μέλος Δ.Σ. Πλέσσας Δημήτριος
27 Μέλος Δ.Σ. Ρουτζούνη Ευανθία
28 Μέλος Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Κυριάκος
29 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδά Ελένη
30 Μέλος Δ.Σ. Σκούρτας Βασίλειος
31 Μέλος Δ.Σ. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
32 Μέλος Δ.Σ. Στολτίδης Λεωνίδας
33 Μέλος Δ.Σ. Στρίκος Κωνσταντίνος
34 Μέλος Δ.Σ. Τότσικας Κωνσταντίνος
35 Μέλος Δ.Σ. Φωλιάς Αθανάσιος

 

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter