Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

1 Πρόεδρος Λάμπρου Βασίλης
2 Γεν. Γραμματέας Φούκας Δημήτριος
3 Γραμματέας Οικονομικών  Κωστάρας Βασίλης
4 Αντιπρόεδρος Κατσαρός Βασίλειος
5 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Μαριόλης Ιωάννης
6 Οργανωτικός Γραμματέας Γιαννόπουλος Δημήτριος
7 Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Αθανασόπουλος Θεόδωρος
8 Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Μουστακίδης Δημήτριος
9 Γραμματέας Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Δημητρόπουλος Χρήστος
10 Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας Μανωλόπουλος Γεώργιος
11 Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Αποστολίδης Κωνσταντίνος
12 Αναπλ. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Περράκης Αλέξανδρος
13 Αναπλ. Γραμμ. Τύπου & Δημοσ. Σχέσεων Αλεξίου Αριστείδης

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
(αλφαβητικά)

14 Μέλος Δ.Σ. Γκουβάς Σωτήριος
15 Μέλος Δ.Σ. Γκούτζας Ευάγγελος
16 Μέλος Δ.Σ. Δρίτσας Νεκτάριος
17 Μέλος Δ.Σ. Κάτσαρης Σπυρίδων
18 Μέλος Δ.Σ. Κατσιαμάκης Ανδρέας
19 Μέλος Δ.Σ. Κατσίδης Παναγιώτης
20 Μέλος Δ.Σ. Κοτζαμπασίδης Γεώργιος
21 Μέλος Δ.Σ. Κυριάκου Νικόλαος
22 Μέλος Δ.Σ. Κυδωνάκης Στυλιανός
23 Μέλος Δ.Σ. Μασσάρος Κωνσταντίνος
24 Μέλος Δ.Σ. Μπουμπούλης Λυσίμαχος
25 Μέλος Δ.Σ. Παφλιάς Λάμπρος
26 Μέλος Δ.Σ. Ρουτζούνη Ευανθία
27 Μέλος Δ.Σ. Σαμαρτζής Μιχαήλ
28 Μέλος Δ.Σ. Σιδηρόπουλος Κυριάκος
29 Μέλος Δ.Σ. Σκαρμούτσος Βασίλειος
30 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδά Ελένη
31 Μέλος Δ.Σ. Σκιαδάς Κωνσταντίνος
32 Μέλος Δ.Σ. Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ
33 Μέλος Δ.Σ. Σταυρίδου Αντωνία
34 Μέλος Δ.Σ. Στολτίδης Λεωνίδας
35 Μέλος Δ.Σ. Φωλιάς Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter