Αρμοδιότητες Γραμματείας Υγείας και Ασφάλειας

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ1 

Η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας συστάθηκε με καταστατική αλλαγή μετά από απόφαση συνεδρίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ το 2000, σε αντιστοίχιση με την οργάνωση της ΓΣΕΕ, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχες γραμματείες στα μεγάλα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου μας. Έχουν ήδη συντελεστεί με επιτυχία τέσσερεις πανελλαδικές εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη επιτροπών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, με την εποπτεία και μέριμνα της ΟΜΕ - ΟΤΕ τα έτη 2008, 2010, 2012 και 2015.

Η μεγάλη συμβολή του σχετικά νέου αυτού θεσμού όσον αφορά την ουσία της προάσπισης της υγείας και της ασφάλειας των συναδέλφων μας, αλλά και η απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του Νόμου 3850/2010 που κωδικοποιεί και αναλύει όλες τις σχετικές διατάξεις Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι στόχος και καθήκον διαχρονικά των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Από το αρχικό μενού της ιστοσελίδας μας "Ε.Υ.Α.Ε." μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας και τις παρεμβάσεις μας καθώς και για όλο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Γραμματέας Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter