Αρμοδιότητες Γραμματείας Οργανωτικού

giannopoulos

Συναδέλφισσες/οι,

   Χαιρετίζω την προσπάθεια που γίνεται για ένα καλύτερο - χρηστικότερο site της Ομοσπονδίας μας. Στα πλαίσια αυτά και για ενημέρωσή σας ως Γραμματέας Οργανωτικού αναφέρω τις αρμοδιότητες επιγραμματικά. Η Γραμματεία Οργανωτικού της ΟΜΕ - ΟΤΕ:

1.Φροντίζει για όλα τα θέματα καλής διοικητικής οργάνωσης της ΟΜΕ - ΟΤΕ

2.Μεριμνά για τη διακίνηση των εντύπων της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το προσωπικό

3.Φροντίζει για την οργάνωση των συγκεντρώσεων και τη σύνδεσης της Ομοσπονδίας με τους χώρους εργασίας

4.Τηρεί το μητρώο μελών και συνεδρίων σε συνεργασία με το προσωπικό

5.Ασκεί έλεγχο της δύναμης των μελών των σωματείων - μελών και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διαγραφή ενός σωματείου από τα μέλη της ΟΜΕ αν το σωματείο χάσει την πλειοψηφία των εργαζομένων που έχουν δικαίωμα να είναι μέλη του. Αντίστροφα εισηγείται την επανεγγραφή του όταν εκλείψει ο παραπάνω λόγος

6.Διαχειρίζεται και συντηρεί την οικοσκευή της Ομοσπονδίας καθώς και την ακίνητη περιουσία της

7.Τηρεί τα βιβλία μητρώου και απογραφής καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το προσωπικό

8.Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αντικατάσταση μέλους του στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό

9.Ενημερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συνέδριο σχετικά με τα παραπάνω

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δημήτρης Γιαννόπουλος

Γραμματέας Οργανωτικού

Μοιραστείτε το!
FaceBook  Twitter