Κοινωνικός Διάλογος

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ στον Κοινωνικό Διάλογο των Ευρωπαίων Εταίρων για τις Τηλεπικοινωνίες

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, UNIEuropa και ETNO, η ΟΜΕ-ΟΤΕ συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στην ανάδειξη ζητημάτων, διαμόρφωση προτάσεων, προώθηση λύσεων σε εργασιακά προβλήματα και υπεράσπιση δικαιωμάτων των εργαζομένων σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ανάπτυξη του δικτύου 5Gκαι οι απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19, που επιδρούν καταλυτικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή παγκοσμίως, αποτέλεσαν σημείο συζήτησης και αιτία ανάληψης δράσης. Η Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων της Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης, θέτει στη διάθεσή σας τα παρακάτω κείμενα:

 

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Μουστακίδης Δημήτρης