Διμερείς Σχέσεις

Η ΟΜΕ - ΟΤΕ έχει αναπτύξει και συνεχίζει να διευρύνει τις διμερείς της σχέσεις με αντίστοιχα συνδικάτα παγκοσμίως. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα συνδικάτα τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης: CWU (Ηνωμένο Βασίλειο), Verdi (Γερμανία), CISL & CGIL (Ιταλία), UGT (Ισπανία), SINTTAV & SINDETELCO (Πορτογαλία), SEKO (Σουηδία). Επιπλέον, παραδοσιακά η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει άριστες σχέσεις με όλα τα συνδικάτα τηλεπικοινωνιών των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία, ΠΓΔΜ). Με την Κύπρο έχουμε ιδιαιτέρως στενή συνεργασία. Επίσης, η ΟΜΕ-ΟΤΕ έχει αναπτύξει σχέσεις με συνδικάτα εκτός Ευρώπης όπως με την CWA (Η.Π.Α.) κα. Στα πλαίσια των διμερών αυτών σχέσεων γίνεται ανταλλαγή ενημέρωσης και πληροφοριών, αλλά και διεξαγωγή σεμιναρίων σε θέματα συνδικαλιστικά και επιχειρησιακά (νέες τεχνολογίες, επιπτώσεις της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών και της απορρύθμισης στους εργαζόμενους, κλπ.).