Ασφαλιστικά Θέματα

Από τις διαθέσιμες επιλογές μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Παροχές του Κλάδου Ασφάλισης, του Κλάδου Κύριας Σύνταξης, του Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης, του Κλάδου Ασθενείας, τους Συμβεβλημένους Ιατρούς του ταμείου ανά την Ελλάδα καθώς και των Διαγνωστικών Κέντρων και Κλινικών. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Κλίμακες Ασφάλισης και για τα σχετικά Έντυπα - Δικαιολογητικά που αφορούν τα ανωτέρω Ασφαλιστικά Θέματα.
Έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια για να αποτυπωθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες στην εν λόγω θεματική ενότητα. Επειδή όμως το ζήτημα είναι πολύπλοκο και εξελίσσεται περισσότερες εξιδεικευμένες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε κατόπιν επικοινωνίας με τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.